Książnica Płocka oferuje dostęp do następujących źródeł elektronicznych:

1. zdigitalizowanych materiałów w zasobach Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej, w tym także zbiorów Książnicy Płockiej

2. bazy książek elektronicznych Ibuk Libra – /więcej informacji: o serwisie IBUK Libra oraz możliwości odbioru kodów dostępu/

3. Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA /więcej informacji: ACADEMICA/

4. czasopism w wersji cyfrowej: