Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół Książki i Bibliotek

PSPKiB zostało powołane 28 sierpnia 2000 r. Siedzibą Stowarzyszenia jest Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego w Płocku.

Zarząd Stowarzyszenia tworzą:

Prezes    –   Izabela Wypych
Skarbnik   –   Dariusz Ostrowski
Członek Zarządu   –   Iwona Kosewska
Członek Zarządu – Ewa Lilianna Matusiak
Komisja rewizyjna   – Renata Kraszewska, Dorota Miśkiewicz

Celem Stowarzyszenia jest popularyzacja książki wśród mieszkańców Płocka i powiatu płockiego, popieranie działalności bibliotek różnych sieci, działających na terenie miasta Płocka i powiatu płockiego. Stowarzyszenie zajmuje się też promocją literatury o regionie i jej twórcach, związanych z ziemią płocką.

Swoje cele stowarzyszenie realizuje poprzez formułowanie opinii, uczestnictwo w tworzeniu zasad polityki bibliotecznej i informacyjnej, inspirowanie i popieranie inicjatyw służących rozwojowi bibliotek, prowadzenie działalności kulturalnej, naukowej i wydawniczej.

Środki zebrane przez Stowarzyszenie są przeznaczane m.in. na zakup książek dla filii Książnicy Płockiej i honoraria dla literackich gości bibliotek.

Nagrody i wyróżnienia: 

Szanowni Państwo,

z radością i niekłamaną satysfakcją informujemy, że 22 kwietnia 2016 r. Prezydent Miasta Płocka Pan Andrzej Nowakowski uhonorował Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół Książki i Bibliotek tytułem

GODNI NAŚLADOWANIA

w konkursie na najlepszą organizację pozarządową roku 2015 w obszarze kultury, nauki i edukacji. Jest to drugi taki tytuł w historii naszego Stowarzyszenia, które działa od maja 2000 r.

Działania PSPKiB od samego początku nakierowane są na wspieranie misji bibliotek i szeroko rozumiane promowanie czytelnictwa oraz dziedzictwa kulturowego. Nasze rozumienie statusu biblioteki jako lokalnego ośrodka życia społecznego stanowiącego centrum dostępu do kultury i wiedzy jest niezmienne, stąd też wszystkie podejmowane przez nas inicjatywy wpisują się w aktualne założenia „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” uchwalonego przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2014-2020. Swoje działania promujące czytelnictwo wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych: rodziców, nauczycieli, bibliotekarzy czy seniorów, realizujemy w partnerstwie z Książnicą Płocką im. Władysława Broniewskiego i jej Filiami.

Dzięki dużemu zaangażowaniu członków Stowarzyszenia i naszego Partnera – Książnicy Płockiej, zrealizowaliśmy niezwykle ciekawe spotkania z twórcami różnych dziedzin nauki i sztuki. Zróżnicowane były też formy podejmowanych działań: od spotkań autorskich przez rozmaite warsztaty, głośne czytanie książek, konkursy literackie i plastyczne, happeningi i pikniki aż po poważne konferencje.

Nie udałoby się realizować tych celów, gdyby nie wymierna i pełna zrozumienia istoty celów współpraca z wieloma instytucjami kultury i oświaty z terenu całego kraju i zagranicy, nie udałoby się, gdyby nie współpraca ze szkołami i przedszkolami na terenie Płocka, radami mieszkańców płockich osiedli, Centrum Widowiskowo-Sportowym Orlen Arena, Agencją Restrukturyzacji Starówki, Wydziałem Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Płocka, Muzeum Mazowieckim i Muzeum Żydów Mazowieckich, Restauracją Estera, NovymKinem Przedwiośnie, Księgarnią Matras, Płockim Miesięcznikiem Kulturalnym MiastO!Żyje, lokalną prasą – „Tygodnikiem Płockim”, „Gazetą Wyborczą/Płock” i mediami – Radiem Eska Płock, Radioplock.eu, KRDP, Multimedia Płock.

Zatem tym wszystkim, którzy przyczynili się do naszego sukcesu – serdecznie dziękujemy!

Do zobaczenia przy kolejnych czytelniczych przedsięwzięciach!

Zarząd i Członkowie
Płockiego Stowarzyszenia Przyjaciół Książki i Bibliotek


Kontakt:

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6

tel./fax (24) 262 31 17

e-mail: stowarzyszenie@ksiaznicaplocka.pl