Prawo do korzystania z wypożyczeń krótkoterminowych mają wyłącznie czytelnicy posiadający kartę biblioteczną i nie zalegający ze zwrotem książek. Wypożyczeniu nie podlegają czasopisma oraz szczególnie cenne i poszukiwane zbiory. Czytelnik ma prawo do jednoczesnego wypożyczenia najwyżej trzech dzieł. W zależności od tytułu książki oraz liczby egzemplarzy posiadanych przez Czytelnię, książki mogą być wypożyczane na dobę, 3 dni, 7 dni lub dwa tygodnie.

Za nieterminowy zwrot zbiorów czytelnik zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 10,00 zł za każdy rozpoczynający się dzień po ustalonym terminie zwrotu.

Usługa dostępna w Czytelni głównej Książnicy Płockiej, ul. T.Kościuszki 6