DSC03870

Adres:

Godziny otwarcia:

   Kierownik:

ul. Tadeusza Kościuszki 6
09-402 Płock
tel.: 24 268 00 22
fax: 24 268 85 82
dib@ksiaznicaplocka.pl
(po godz. 9.00)

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota

9.00 – 19.00
9.00 – 19.00
9.00 – 19.00
9.00 – 19.00
9.00 – 19.00
10.00 – 14.00

Małgorzata Bielak
UWAGA! Zmiana godzin pracy placówek Książnicy Płockiej w okresie wakacyjnym >> 

Czytelnia główna funkcjonuje w ramach działu Informacji Bibliograficznej i Regionalnej. Zbiory Czytelni udostępniane są na miejscu po złożeniu przez czytelnika rewersu u dyżurującego bibliotekarza.

Czytelnia oferuje:

 • książki z różnych dziedzin wiedzy
 • gazety, czasopisma bieżące i archiwalne
 • książki i czasopisma o tematyce regionalnej
 • wypożyczenia międzybiblioteczne
 • wypożyczenia krótkoterminowe
 • bezprzewodowy dostęp do Internetu
 • lekcje biblioteczne

KSIĘGOZBIÓR

Księgozbiór (ok. 20 tysięcy woluminów) tworzą:

 • encyklopedia, słowniki, leksykony
 • bibliografie, wydawnictwa informacyjne
 • Dzienniki Ustaw RP, Monitory Polskie
 • kodeksy i wydawnictwa prawnicze
 • podręczniki akademickie
 • publikacje filozoficzne, religioznawcze, psychologiczne, socjologiczne, historyczne i in.
 • opracowania utworów literackich
 • wydawnictwa albumowe
 • atlasy, mapy, najnowsze przewodniki turystyczne
 • książki dotyczące Unii Europejskiej

Katalog on-line >>


 WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE

Książki, których nie ma w naszych zbiorach i w zbiorach płockich bibliotek, sprowadzamy na życzenie czytelnika w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

Zamówienia można składać bezpośrednio w czytelni lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: dib@ksiaznicaplocka.pl

Czas oczekiwania na książkę wynosi od dwóch do trzech tygodni. Koszt sprowadzenia materiałów pokrywa czytelnik.

Uwaga! Książek sprowadzonych w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych
nie można wypożyczyć do domu – udostępnianie są na miejscu w Czytelni.


 WYPOŻYCZENIA KRÓTKOTERMINOWE

Prawo do korzystania z wypożyczeń krótkoterminowych mają wyłącznie czytelnicy posiadający kartę biblioteczną i niezalegający ze zwrotem książek. Wypożyczeniu nie podlegają czasopisma oraz szczególnie cenne i poszukiwane zbiory. Czytelnik ma prawo do jednoczesnego wypożyczenia najwyżej trzech dzieł. W zależności od tytułu książki oraz liczby egzemplarzy posiadanych przez Czytelnię, książki mogą być wypożyczane na dobę, 3 dni, 7 dni lub dwa tygodnie.

Za nieterminowy zwrot zbiorów czytelnik zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 10,00 zł za każdy rozpoczynający się dzień po ustalonym terminie zwrotu.


GAZETY I CZASOPISMA

W zasobach Czytelni znajduje się ponad 930 tytułów prasy bieżącej i archiwalnej: gazety codzienne, pisma społeczno-polityczne, literackie, kulturalne, ekologiczne, komputerowe, kolorowe magazyny. Dostępnych jest ponad 7 000 woluminów czasopism archiwalno-oprawnych.

Czytelniku, w swoich pracach możesz wykorzystać artykuły publikowane w prasie,
wzbogacisz w ten sposób swoją bibliografię. 

Lista prenumerowanych czasopism >>

Artykuły (opisy artykułów z prasy dostępnej w czytelni) >>

Czasopisma_KP (prasa gromadzona w czytelni Książnicy Płockiej) >>


REGIONALIA

Zbiory (ponad 5 000 woluminów) dotyczące Płocka i Mazowsza Płockiego oraz ludzi związanych z regionem:

 • książki i broszury
 • czasopisma lokalne, samorządowe, uczelniane, zakładowe, parafialne
 • dokumenty życia społecznego: plakaty, kalendarze, foldery, widokówki, medale
 • mapy, plany miast i gmin

Baza Region 1999-2005 >>

Bibliografia województwa mazowieckiego /od 2006/ >>

Opisy artykułów dotyczących regionu z lat 1975-1998 dostępne są w formie tradycyjnej kartoteki kartkowej.


LEKCJE BIBLIOTECZNE

Zapraszamy nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół do udziału w lekcjach z przysposobienia bibliotecznego prowadzonych przez pracowników Działu Informacji Bibliograficznej i Regionalnej Książnicy Płockiej. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o kontakt w celu ustalenia terminu zajęć:

tel.: 24 268 00 20; e-mail: dib@ksiaznicaplocka.pl

Lekcje mogą być prowadzone od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 10.00