Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego
09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

Dyrektor
Joanna Banasiak
tel.: 24 262 86 17
e-mail: joanna.banasiak@ksiaznicaplocka.pl

Zastępca dyrektora
Elżbieta Dobroń
tel.: 24 268 00 27
e-mail: elzbieta.dobron@ksiaznicaplocka.pl

Sekretariat
tel.: 24 268 00 16
fax: 24 262 31 17
e-mail: sekretariat@ksiaznicaplocka.pl

Informacja/Centrum Informacyjno-Edukacyjne E-KĄT
tel.: 24 262 30 59
e-mail: informacja@ksiaznicaplocka.pl