Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 8 do 16 lat do wzięcia udziału w XXIX Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Młodzi Twórcy Literatury”. W tym roku temat brzmi:

Nie na końcu jest moje miejsce

To cytat z jednej z wyróżnionych w ubiegłym roku prac konkursowych. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na miejsce każdego w świecie, na prawo do bycia sobą, wyrażania swojego zdania, realizacji marzeń.

Zapraszając do pisania, pragniemy, by uczestnicy konkursu mogli wypowiedzieć się, w wybranej przez siebie formie literackiej, na temat tego, czy dobrze się czują w swoim otoczeniu, wśród rówieśników, znajomych, rodziny. Czy są akceptowani, czy też muszą walczyć o siebie?

Termin nadsyłania prac mija 8 listopada 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego). Finał konkursu 7 grudnia 2019 r.

Zapraszamy do udziału!

O Autorze

Podobne Posty