21 stycznia 2020 r. odbyła się już VIII edycja konkursu „Śladami Zygmunta Padlewskiego i powstania styczniowego w Płocku” pod honorowym patronatem Pana Andrzeja Nowakowskiego – Prezydenta Miasta Płocka. Konkurs zorganizowały Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego i Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku.

W tym roku udział w konkursie wzięła rekordowa ilość uczestników. W szranki stanęli uczniowie z następujących gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Płocka i powiatu płockiego: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku, Szkoła Podstawowa nr 14 im. prof. Władysława Szafera w Płocku, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gozdowie, Szkoła Podstawowa im. abpa A. J. Nowowiejskiego w Słupnie, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 1 grudnia 1939 r. w Emilianowie, Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Płocku oraz Zespół Szkół nr 1 w Płocku.

Konkurs odbył się w 157 rocznicę wybuchu powstania styczniowego, ma na celu upamiętnienie bohaterów powstania, w szczególności Zygmunta Padlewskiego – naczelnika wojskowego województwa płockiego straconego przez władze carskie.

Konkurs poprowadził nauczyciel historii Jarosław Janicki. Jury w składzie:

Eliza Ogorzała – wicedyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku, Litosława Koper – dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku oraz Joanna Banasiak – dyrektor Książnicy Płockiej w wyniku przeprowadzonego konkursu przyznało następujące miejsca :

I miejsce – Zespół Szkół nr 1 w Płocku,

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 14 im. prof. Władysława Szafera w Płocku,

III miejsce – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i piękne kalendarze ufundowane przez Urząd Miasta Płocka, a laureaci atrakcyjne nagrody, których fundatorami jest Rada Mieszkańców Osiedla „Łukasiewicza”. Dodatkowo Joanna Banasiak wręczyła wszystkim uczestnikom konkursu oraz nauczycielom wydawnictwo Książnicy Płockiej poświęcone Aleksandrowi Wernikowi – przedwojennemu prezydentowi Płocka.

Gratulujemy i zapraszamy za rok.

Joanna Kościelska-Krawczyk

O Autorze

Podobne Posty