PRZEGLĄD

Ogólnopolski tygodnik opinii „Przegląd” kontynuuje tradycję ukazującego się wcześniej „Przeglądu Tygodniowego”. Pismo oferuje swoim czytelnikom atrakcyjną, kolorową szatę graficzną, ale przede wszystkim jego największym atutem są wybitni, znani i cenieni, felietoniści, w tym m.in.: Prof. Bronisław Łagowski autor cyklu „Bez Uprzedzeń”, prof. Jan Widacki piszący „Z Galicji”, Tomasz Jastrun ze swoim „Oko w oko”, Ludwik Stomma czyli „Sherry Brandy”, Agnieszka Wolny-Hamkało z „Tak, ale” i prof. Piotr Żuk autor „Swobodnych myśli z Wrocławia”. Tygodnik reprezentuje opinie, które stają w obronie demokratycznych norm, praw kobiet, mniejszości oraz przeciwstawiają się nietolerancji oraz ksenofobii. Pismo podkreśla także swoje centrowo lewicowe, proeuropejskie sympatie. Wiele uwagi poświęca także najnowszej historii Polski.

Źródło opisu: www.ruch.com.pl

W bieżącym numerze: >>

Czasopismo dostępne w Czytelni Książnicy Płockiej ul. T.Kościuszki 


DO RZECZY

„Do Rzeczy” – polski konserwatywno-liberalny tygodnik opinii wydawany od 2013 w Warszawie. Od 2013 redaktorem naczelnym tygodnika jest Paweł Lisicki, a zastępcami są Piotr Gabryel i Piotr Zychowicz. Pismo ma charakter konserwatywno-liberalny (popierający tradycję chrześcijańską i wolność gospodarczą). Hasłem promującym pismo było: Nie ma zgody na milczenie. Na łamach „Do Rzeczy” publikują w większości dziennikarze uprzednio związani z tygodnikiem „Uważam Rze”. Z tygodnikiem ukazuje się miesięczny dodatek historyczny „Historia Do Rzeczy”, kontynuacja dodatku „Uważam Rze Historia”

Opis: pl.wikipedia.org

W bieżącym numerze >>

Czasopismo dostępne w Czytelni Książnicy Płockiej ul. T.Kościuszki   


NEWSWEEK

„Newsweek Polska” to piąta, nieanglojęzyczna edycja amerykańskiego tygodnika, który od dziesięcioleci wyznacza światowe standardy dziennikarstwa. Polskie wydanie pojawiło się na rynku we wrześniu 2001 roku i już na samym początku spotkało się ze znakomitym przyjęciem ze strony czytelników.

 Traktując o polityce, nie stara się jednocześnie jej kreować. Także niezwykle staranny dobór informacji, sposób ich prezentowania, unikalna konstrukcja tekstu oraz nowoczesna szata graficzna budują pismo, które tworzy nową jakość na rynku.

U podstaw pisma niezmiennie leży niezależne, szerokie spojrzenie, bezstronność, obiektywizm i dystans do świata. Spośród innych tytułów segmentu zwraca uwagę międzynarodowa marka, neutralność w podziale politycznym, bardzo dobre fotografie oraz serie dodatków specjalnych.

Opis: www.ruch.com.pl

W najnowszym wydaniu: >>

Czasopismo dostępne w Czytelni Książnicy Płockiej ul. T.Kościuszki 6


GAZETA POLSKA

Ogólnopolski tygodnik o tematyce społeczno-polityczno-historycznej – “Gazeta Polska” – założony został w 1993 roku. „Gazeta Polska” jest pismem o profilu prawicowo-konserwatywnym, poświęconym w znacznej mierze bieżącym wydarzeniom społecznym, gospodarczym i politycznym. Wyróżniającą się tematyką jest analiza współczesnej polskiej polityki zagranicznej, często publikowane są artykuły dotyczące potencjalnych nieprawidłowości we wszystkich strefach życia publicznego, ważne miejsce zajmują też tematy związane z historią Polski. W publicystyce „Gazety Polskiej” często poruszane są zagadnienia dekomunizacji i lustracji osób publicznych. Od czasu katastrofy w Smoleńsku wiele uwagi gazeta poświęca wyjaśnieniu jej przyczyn.

Opis: www.ruch.com.pl

W bieżącym numerze: >>

Czasopismo dostępne w Czytelni Książnicy Płockiej ul. T.Kościuszki 6


POLITYKA

„Polityka” już od półwiecza towarzyszy polskim przemianom i cieszy się niezmiennie lojalnością i poczytnością wśród czytelników. Pierwszy numer ukazał się w 1957 roku. W 1995 roku „Polityka” prowadzona przez Jerzego Baczyńskiego, redaktora naczelnego pisma, zmieniła swój format i formułę. 

Siła marki „Polityki” tkwi w niepowtarzalnym zespole autorów, dziennikarzy i redaktorów. Pismo przez lata ugruntowało swoją mocną pozycję na rynku prasowym i czytelniczym wyważonymi komentarzami i obiektywnymi sądami. W opinii czytelników to marka ceniona za rzetelność i wiarygodność, fachowość i trafność w komentowaniu i analizowaniu polskiej rzeczywistości.

Opis:  www.ruch.com.pl

W bieżącym numerze >>


SIECI

Sieci (do 30 lipca 2017: W Sieci, zapis styl. wSieci) – polski tygodnik społeczno-polityczny tworzony w większości przez byłych dziennikarzy „Uważam Rze” i „Rzeczpospolitej”, wydawany od 26 listopada 2012 w Warszawie. Redaktorem naczelnym jest Jacek Karnowski. „Sieci” jest tygodnikiem o profilu konserwatywnym, którego intencją na początku powstania było stworzenie alternatywy wobec uznawanych wówczas za prorządowe mediów liberalnych.

Opis: pl.wikipedia.org

W bieżącym numerze >>


WPROST

Tygodnik „Wprost” to jeden z wiodących ogólnopolskich tygodników społeczno-informacyjnych. Ukazuje się od 1982 r. Redaktorem naczelnym tygodnika jest Tomasz Wróblewski. 

Według badań prowadzonych przez Instytut Monitorowania Mediów „Wprost” jest najbardziej opiniotwórczym polskim tygodnikiem i jednym z najbardziej opiniotwórczych polskich mediów. „Wprost” to również jeden z najczęściej kupowanych tygodników opinii w Polsce.

Opis: www.ruch.com.pl

W bieżącym numerze: >>


Katalog czasopism Książnicy Płockiej (wybierz indeks: tytuł czasopisma)  >>

O Autorze